Влагомери

Наличието на прецизен влагомер е стандарт във всяко земеделско стопанство и все по-често срещано решение в по-малките домашни градини. Влагомерът е измервателно устройство, което, интегрирано в напоителна система, спомага за създаването на по-благоприятен график за водоснабдяване и разпределение на водния ресурс.

От нас можете да закупите дигитален, аналогов или комбиниран сензор за влага, отчитащ също светлината и pH на почвата.

Защо са нужни?

Влагомерите за почва са широко използвани в селското стопанство. Информацията за моментната относителна влажност на почвата е необходима за вземане на решения за навременно поливане на културите, което е от съществено значение за тяхното развитие и плододаване.

В разсадниците, както и в лозовите масиви, влагомерите са задължително производствено оборудване, тъй като много чувствителни дървета и храсти имат остра нужда от оптимално поливане. Добавянето на вода от време на време не е решение, тъй като интензивността на изпарението на влага зависи от температурните условия и силата на вятъра. Когато имате влагомери, можете да определите с точност кога почвата се нуждае от изкуствено поливане и кога не.

По време на вегетацията, в клетките и тъканите на растенията съдържанието на вода е от 70 до 90%. Влагата е основният фактор, влияещ върху плодородието на почвата. Количеството на влагата трябва да се знае не само за да се планират правилно поливните мероприятия, но и да се определят важни характеристики като: структура на почвата (плътност, еластичност), нужда от наторяване и възможност за селскостопански и агротехнически операции.

Видове влагомери и принцип на работа

В земеделието се използват различни видове влагомери за почва – от компактни, преносими устройства до системи с множество стационарни сензори. Техният принцип на работа може да бъде разбран чрез запознаване с различните техники, които тези устройства използват за определяне на нивата на почвена влага. Най-често срещаните методи включват електрическо съпротивление, капацитет и неутронна модерация.

Електрическото съпротивление

Методът на електрическото съпротивление разчита на връзката между влажността на почвата и нейната електрическа проводимост. При този метод два електрода се вкарват в почвата. Когато към тях се приложи напрежение, се измерва съпротивлението на текущия поток.

Сухата почва има високо съпротивление, защото е лош проводник на електричество, докато мократа почва, която съдържа повече вода, има по-ниско съпротивление. Чрез калибриране на устройството спрямо известни нива на влага, измерването на съпротивлението може да се преведе в отчитане на влажността на почвата.

Капацитет

Базираният на капацитет уред за измерване на влага работи на принципа на промяна на диелектричната константа. Почвата действа като диелектрична среда между два електрода, образувайки кондензатор. Когато съдържанието на влага в почвата се промени, нейната диелектрична константа също се променя.

Водата има висока диелектрична константа в сравнение с почвата, така че с увеличаване на водното съдържание общата диелектрична константа на почвата се увеличава. Тази промяна засяга капацитета на системата, който се измерва от устройството. След това промяната на капацитета се свързва със съдържанието на влага в почвата чрез калибриране.

Неутронно модериране

Неутронното модериране е друга сложна техника, използвана в измервателите на почвена влага, предимно за научни и селскостопански изследвания. Този метод включва използването на радиоактивен източник, който излъчва бързи неутрони в почвата. Тези неутрони се сблъскват с водородните атоми, които са в изобилие във водните молекули, забавяйки ги.

След това детектор измерва броя на бавно движещите се неутрони, тъй като броят е право пропорционален на съдържанието на водород и следователно на нивото на влага в почвата. Въпреки че е много точен, този метод е по-сложен и изисква работа с радиоактивни материали, което ограничава широкото му използване.

Рефлектометрия

Рефлектометрията във времева област (TDR) и рефлектометрията в честотна област (FDR) са усъвършенствани методи за измерване на почвената влажност, които също придобиха популярност. TDR измерва времето, необходимо на електромагнитен импулс да премине през сонда, поставена в почвата, и да се отрази обратно.

Времето за пътуване се променя с влажността на почвата, тъй като скоростта на импулса се влияе от диелектричната константа на почвата. Уред за измерване на влагата по метода FDR, от друга страна, измерва резонансната честота на почвата, когато е подложена на електромагнитно поле. Честотното изместване се използва за определяне на съдържанието на влага въз основа на диелектричните свойства на почвата.

В обобщение можем да кажем, че влагомерите функционират, като използват електрическите, диелектричните или ядрените свойства на взаимодействията почва-вода. Тези измервания, когато са правилно калибрирани, предоставят точни и надеждни данни за нивата на почвена влажност, които са от решаващо значение за селското стопанство, градинарството и управлението на околната среда. Всеки метод има своите предимства и ограничения, които влияят върху неговото приложение и точност.

Дигитален или аналогов уред – какво да изберете?

Когато избирате между цифров и аналогов уред за измерване на влажност, е важно да познавате техните разлики и предимствата, които всеки тип предлага. Цифровите и аналоговите измервателни уреди служат за една и съща основна цел: измерване на съдържанието на влага в почвата. Те обаче постигат това чрез различни технологии и функции, които могат значително да повлияят на лекотата на използване и точността.

Цифровите влагомери за почва често са предпочитани заради тяхната прецизност и лесна употреба. Тези устройства обикновено разполагат с електронен дисплей, който осигурява ясно цифрово отчитане на нивата на влажност на почвата. Някои усъвършенствани модели дори включват допълнителни функции като измерване на температурата, тестване на pH и регистриране на данни.

Способността да съхраняват и позволяват преглед на данните във времето може да бъде особено ценна за сериозните градинари и земеделските производители, които трябва да проследяват състоянието на почвата и съответно да коригират графиците си за поливане.

Цифровите влагомери обикновено имат по-висока първоначална цена в сравнение с аналоговите, но инвестицията е оправдана от тяхната точност и многофункционалност. Освен това цифровото отчитане елиминира догадките, свързани с тълкуването на нивата на влага, което ги прави лесни за използване дори за начинаещи.

От друга страна, аналоговият уред за измерване влажността на почвата е известен със своята простота и надеждност. Тези устройства се състоят от сонда, прикрепена към циферблат или скала, която показва нивото на влага. Едно от основните предимства на аналоговите измервателни уреди е тяхната издръжливост; те имат по-малко електронни компоненти, които биха могли да се повредят, което ги прави стабилен избор за използване на открито при различни метеорологични условия.

Аналоговите измервателни уреди като цяло са по-евтини, което ги прави достъпни за по-широк кръг потребители, включително любители градинари. Въпреки че може да не предлагат прецизността на цифровите устройства, те са достатъчно точни за повечето градински нужди. Скалата обикновено е лесна за четене, въпреки че изисква малко повече интерпретация в сравнение с цифровия дисплей.

Изборът между цифров и аналогов уред за почвена влажност в крайна сметка зависи от специфичните нужди и предпочитания на потребителя. За онези от вас, които отдават приоритет на точността, допълнителните функционалности и лекотата на използване, цифровият измервател е по-добрият вариант. Той е особено подходящ за професионални градинари, фермери и за всеки, който се нуждае от подробни данни за почвата.

Обратно, за потребителите, които търсят просто, издръжливо и рентабилно решение, аналоговият влагомер с ниска цена е отличен избор. Той осигурява надеждни показания за нивата на влага без нужда от батерии или сложни функции, което го прави идеален за любителско градинарство и употреба на открито.

Кога е най-добре да изберете комбиниран измервателен уред?

Сред влагомерите, които предлагаме, ще откриете и комбинирани устройства, измерващи не само влажността, но също и светлината и Ph на почвата. Комбинираният уред за измерване на влагата в почвата, светлината и рН предлага множество предимства, които го правят ценен инструмент за градинари, фермери и любители на стайните растения.

Едно от основните предимства е удобството да имате три основни измервания в едно устройство. Този многостранен инструмент рационализира процеса по наблюдение на здравето на растенията, позволявайки ви да събирате изчерпателни данни за състоянието на почвата си бързо и ефективно. Вместо да използвате отделни инструменти за всеки параметър, можете да разчитате на едно устройство, спестявайки както време, така и пари.

Друго съществено предимство на комбинираните влагомери е повишената точност при създаване на оптимални условия за отглеждане на полезни култури. Влажността на почвата, нивата на светлина и pH са критични фактори, които влияят върху здравето и растежа на растенията.

Предоставяйки обратна връзка в реално време за тези параметри, комбинираният уред за измерване на влажност на почвата помага на производителите да вземат информирани решения относно поливането, осветлението и промените в почвата. Тази прецизност гарантира, че културите получават точното количество вода, подходящо излагане на светлина и балансирано pH на почвата, които насърчават стабилен растеж и по-високи добиви.

Лекотата на използване и преносимостта на комбинираните уреди за измерване на влажност ги правят достъпни за широк кръг потребители - от любители до професионални производители. Удобният за използване дизайн позволява бързи измервания и лесна интерпретация на данните, което прави уреда подходящ за начинаещи и за опитни градинари. Преносимостта на измервателя подсказва, че той може да се използва на различни места - от малки закрити градини до обширни открити полета, получавайки нужната гъвкавост в неговото приложение.

Прочетете повече